Növényvédelmi gépek időszakos műszaki felülvizsgálata! Megjelent a 43/2010 FVM rendelet módosítása!

Növényvédelmi gépek időszakos műszaki felülvizsgálata az Interat-nál!
 

2019 július 15-én a Magyar Közlöny 123. számában megjelent a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet módosítása, mely 2019 július 20-án lép hatályba.

A jogszabály szerint az árutermelésben használt, öt évesnél idősebb növényvédelmi gépek felülvizsgálata kötelező, a vizsgálatot pedig a vonatkozó európai szabványok alapján kell elvégezni. A felülvizsgálatot azok a mezőgazdasági gépészmérnökök, vagy növényorvosok (illetve az őket alkalmazó cégek) végezhetik, akik szerepelnek a NÉBIH által vezetett “felülvizsgálatra jogosultak jegyzékében”. A felülvizsgálat sikerességét sorszámozott jegyzőkönyv és egy matrica igazolja, mely három évig érvényes. A jogszabály értelmében “az öt évnél idősebb, nem felülvizsgált, vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenység végzése tilos.”

 

A közúton közlekedő gépjárművekhez hasonlóan, a növényvédelmi gépeket a hatóság által megszabott időközönként műszaki vizsgálatnak kell alá vetni, tanúsítvánnyal ellátott állomásokon, szervizekben.

Ideális esetben, a munkába állítandó növényvédelmi gépeket pontos vegyszeradagolás, környezetkímélő működés, és jó műszaki állapot kell, hogy jellemezze. Ezek az elvárások egyben nagy felelősséget is jelentenek a gépkezelőre, tulajdonosára, akik megfelelő diagnosztikai berendezések és műszerek hiányában, esetleg házilagosan készített eszközökkel nem tudják a növényvédő gépeiket otthon vizsgálat alá vetni, szükség szerint működésüket korrigálni.

A szakszerűtlenül elvégzett ellenőrzés és állítgatás veszélyes!

A helytelen beállításból adódóan a permetező gép környezeti terhelés forrása lehet, mivel az elsodródással a szomszédos kultúrát, ill. felszíni vizeket is károsíthatjuk, ugyanakkor egy rosszul beállított, elavult permetezőgép esetében a kívánt eredményeket nem érjük el, továbbá, ez mind kedvezőtlen hatással van a termesztés költségére és a növény minőségére.

Ezért, a permetezőgépeket olyan rendszeres műszaki felülvizsgálatnak kell alávetni, ahol hitelesített műszerek segítségével kimutatják, hogy a berendezés megfelel vagy sem a hatályos jogszabályoknak.

Külföldi mintákhoz hasonlóan nálunk is hamarosan bevezetik a növényvédő gépek felülvizsgáltatási kötelezettségét.

Amennyiben a permetezőgépek felülvizsgálata kötelező, és rendszeres lesz/lenne, a termelők élelmiszerbiztonsági hitele is javulna. Egy szakszerűen és jól beállított, ellenőrzött géppel végzett növényvédelmi munkának csak előnyei vannak, hiszen jól jár a gazda, mert kevesebb vegyszerrel jobb eredményt ér el, mivel, a növényvédelmi költségek jelentős részét a vegyszer teszi ki. Ha ezt nem célirányosan, jó eloszlásban, egyenletesen juttatjuk ki, akkor nemcsak a 20-30%-ot is elérő szerveszteség, hanem az elégtelen morfológia-hatás is komoly, pénzben kifejezett veszteség lehet. A javuló szerhatékonysággal magasabb hozam érhető el, az összességében kevesebb szerfelhasználásnak köszönhetően kevesebb lenne a terményben a szermaradvány, jobb eséllyel egészségesebb a termék, nyugodt és biztonságos munkavégzés mellett.

A permetezőgépek (100 dm3-nél nagyobb tartályméretű) a 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet 3. melléklete szerinti felülvizsgálatát a tulajdonosnak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben előírt időközönként (a tervek szerint 3 évente) el kell végeztetnie az Intézet erre feljogosító tanúsítványával rendelkező felülvizsgáló állomáson, meghatározott díj ellenében.

A felülvizsgálatra kerülő permetezőgépekkel szemben támasztott követelményeket, az ellenőrzési és vizsgálati módszereket, a felülvizsgálatok során alkalmazandó mérőeszközök és vizsgálóberendezések jellemzőit, továbbá a felülvizsgálatról készítendő jegyzőkönyv mintáját az FVM rendelet 9. függeléke tartalmazza.

A jelentkezés menete:
(részletes tájékoztatás: www.ngea.hu oldalon)

A jelentkezést a www.ngea.hu –oldalon kell megtenni, ahol a regisztrációkor a szükséges adatok kitöltése után a rendszer automatikusan a területileg illetékes állomáshoz irányítja, amely értesíti a permetezőgép tulajdonosát a felülvizsgálat időpontjáról.

 

Tájékoztató a FELIR számról és annak igényléséről

Tájékoztatjuk a növényvédő gépek tulajdonosait, hogy a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatának elvégzéséhez FELIR számmal kell rendelkezni, melyre már a vizsgálat megrendelésekor is szükség van!

Az alábbiakban összeszedtük a leggyakoribb kérdéseket és a hozzájuk tartozó válaszokat, illetve linkeket.

Mi a FELIR szám?
A FELIR az úgynevezett élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer, melyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (NÉBIH) hozott létre és működtet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 38/A. § alapján.

A FELIR hatálya alá tartozó tevékenységekről részletes tájékoztatást talál ebben a táblázatban vagy letölthető formátumban, a FELIR hatálya alá tartozó termékekről (vámtarifa szám alapján) részletes tájékoztatást talál ebben táblázatban vagy letölthető formátumban.

Hogyan néz ki a FELIR szám?
Általánosan a következő formátumban találja: két betű és hat számjegy (pl.: AA0123456)

Van FELIR számom? Hol találom?
A FELIR számát a NÉBIH weboldalán elérhető FELIR keresőben ellenőrizheti.

Mit tegyek, ha nem találtam magam, vagy a cégem a keresőben?
Kövesse a FELIR kereső weboldalán szereplő utasításokat, vagy keresse az ügyfélszolgálatot.

Mit tegyek, ha nincsen FELIR számom?
1. Töltse ki a T1 partner bejelentő űrlapot (a kitöltési útmutató itt érhető el) és küldje be a NÉBIH címére (1525 Budapest, Pf. 121).
Ebben az esetben a dokumentum fejlécén mindenképpen tüntessék fel a “növényvédőszer” kulcsszót!
2. Keresse fel az ügyfélszolgálatot.

 

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1/336-9024
Ügyfélszolgálat e-mail címe: felugyeletidij@nebih.gov.hu  vagy  felir@nebih.gov.hu

 

 

FONTOS TUDNI: A vizsgára bejelentkezést követően, a felülvizsgálat elvégzéséig a permetezőgép rendeltetés szerint használható.

A gép hibáit a vizsgálat előtt ki kell javítani, ezért érdemes előzetes állapotfelmérést tartani.

Ha a felülvizsgálat eredménye megfelelő, az állomás kiadja a permetezőgép működési engedélyét igazoló matricát, és utólagosan (postai úton) megküldi a tanúsítványt.
Ha a permetezőgép állapota a felülvizsgálat eredménye alapján nem megfelelő, a permetezőgép működési engedélyt nem kaphat.

FONTOS: új gép a vásárlás (ill. számla kibocsátás) napjától 5évig NEM FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELES