Növényvédelmi gépek időszakos műszaki felülvizsgálata az Interat-nál!
 

A közúton közlekedő gépjárművekhez hasonlóan, a 3 évnél idősebb növényvédelmi gépeket a hatóság által megszabott időközönként műszaki vizsgálatnak kell alá vetni, tanúsítvánnyal ellátott állomásokon, szervizekben.

Ideális esetben, a munkába állítandó növényvédelmi gépeket pontos vegyszeradagolás, környezetkímélő működés, és jó műszaki állapot kell, hogy jellemezze. Ezek az elvárások egyben nagy felelősséget is jelentenek a gépkezelőre, tulajdonosára, akik megfelelő diagnosztikai berendezések és műszerek hiányában, esetleg házilagosan készített eszközökkel nem tudják a növényvédő gépeiket otthon vizsgálat alá vetni, szükség szerint működésüket korrigálni.

A szakszerűtlenül elvégzett ellenőrzés és állítgatás veszélyes!

A helytelen beállításból adódóan a permetező gép környezeti terhelés forrása lehet, mivel az elsodródással a szomszédos kultúrát, ill. felszíni vizeket is károsíthatjuk, ugyanakkor egy rosszul beállított, elavult permetezőgép esetében a kívánt eredményeket nem érjük el, továbbá, ez mind kedvezőtlen hatással van a termesztés költségére és a növény minőségére.

Ezért, a permetezőgépeket olyan rendszeres műszaki felülvizsgálatnak kell alávetni, ahol hitelesített műszerek segítségével kimutatják, hogy a berendezés megfelel vagy sem a hatályos jogszabályoknak.

Külföldi mintákhoz hasonlóan nálunk is hamarosan bevezetik a növényvédő gépek felülvizsgáltatási kötelezettségét.

A permetezőgépek időszakos felülvizsgálata – 2016. november 26-tól – kötelező lesz!

Amennyiben a permetezőgépek felülvizsgálata kötelező, és rendszeres lesz/lenne, a termelők élelmiszerbiztonsági hitele is javulna. Egy szakszerűen és jól beállított, ellenőrzött géppel végzett növényvédelmi munkának csak előnyei vannak, hiszen jól jár a gazda, mert kevesebb vegyszerrel jobb eredményt ér el, mivel, a növényvédelmi költségek jelentős részét a vegyszer teszi ki. Ha ezt nem célirányosan, jó eloszlásban, egyenletesen juttatjuk ki, akkor nemcsak a 20-30%-ot is elérő szerveszteség, hanem az elégtelen morfológia-hatás is komoly, pénzben kifejezett veszteség lehet. A javuló szerhatékonysággal magasabb hozam érhető el, az összességében kevesebb szerfelhasználásnak köszönhetően kevesebb lenne a terményben a szermaradvány, jobb eséllyel egészségesebb a termék, nyugodt és biztonságos munkavégzés mellett.

A permetezőgépek (100 dm3-nél nagyobb tartályméretű) a 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet 3. melléklete szerinti felülvizsgálatát a tulajdonosnak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben előírt időközönként (a tervek szerint 3 évente) el kell végeztetnie az Intézet erre feljogosító tanúsítványával rendelkező felülvizsgáló állomáson, meghatározott díj ellenében.

A felülvizsgálatra kerülő permetezőgépekkel szemben támasztott követelményeket, az ellenőrzési és vizsgálati módszereket, a felülvizsgálatok során alkalmazandó mérőeszközök és vizsgálóberendezések jellemzőit, továbbá a felülvizsgálatról készítendő jegyzőkönyv mintáját az FVM rendelet 9. függeléke tartalmazza.

A jelentkezés menete:
(részletes tájékoztatás: www.ngea.hu oldalon)

A felülvizsgálatra, – a vásárlástól számított 3 évnél idősebb permetezőgépek esetében – tulajdonosának a permetezőgép működési engedélyének lejártát megelőzően kell jelentkeznie. (új gép vásárlása esetén, a számlakibocsátást követő 3 évig NEM KÖTELEZŐ A FELÜLVIZSGÁLAT)

A jelentkezést a www.ngea.hu –oldalon kell megtenni, ahol a regisztrációkor a szükséges adatok kitöltése után a rendszer automatikusan a területileg illetékes állomáshoz irányítja, amely értesíti a permetezőgép tulajdonosát a felülvizsgálat időpontjáról.

FONTOS TUDNI: A vizsgára bejelentkezést követően, a felülvizsgálat elvégzéséig a permetezőgép rendeltetés szerint használható.

A gép hibáit a vizsgálat előtt ki kell javítani, ezért érdemes előzetes állapotfelmérést tartani.

Ha a felülvizsgálat eredménye megfelelő, az állomás kiadja a permetezőgép működési engedélyét igazoló matricát, és utólagosan (postai úton) megküldi a tanúsítványt.
Ha a permetezőgép állapota a felülvizsgálat eredménye alapján nem megfelelő, a permetezőgép működési engedélyt nem kaphat.

FONTOS: új gép a vásárlás (ill. számla kibocsátás) napjától 3évig NEM FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELES

 

További nformációért forduljon hozzánk bizalommal!

Kategória: Hirek