Nyílvánosságra hozták a sokak által várt KERTÉSZETI GÉPTÁMOGATÁS részleteit, megjelent a MAGYAR KÖZLÖNY-ben is!

De, miről is van szó,, nézzük át bővebben…

A kertészeti géptámogatás célja

A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén.

 

A támogatás keretösszege, jellege, mértéke

A támogatás augusztus 15-től lesz elérhető, mintegy 24 milliárd forint áll rendelkezésre.
A kertészeti géptámogatás 2013. évi keretösszege legfeljebb 24 milliárd forint azzal a kitétellel, hogy a mindenkori keretösszeg 33%-a kisértékű (5 millió forint támogatási összeget meg nem haladó) beruházásokra fordítandó.
A támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, közismert néven vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 35%-a, azonban az elszámolható kiadások nem haladhatják meg az MVH kertészeti gépkatalógusban szereplő referenciaárat. A támogatás összege ügyfelenként legfeljebb 50 millió forint lehet.

„Kisértékű” gépbeszerzés esetében a  támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 14 285 714 Ft, míg a „nagyértékű” gépbeszerzés legfeljebb 142 857 143 Ft lehet.

 

A támogatás igénybevételének feltételei

A kertészeti géptámogatás abban az esetben vehető igénybe, amennyiben…

  • az ügyfél mezőgazdasági termelőként a TEÁOR ’08 szerinti 01.1-01.3. és 01.5. tevékenységek valamelyikét végzi;
  • a beszerzéssel érintett mezőgazdasági üzem mérete meghaladja a 4 EUME-t;
  • a támogatási kérelem elbírálása során a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó hasznosítási kódok-, vagy az ügyfél nyilatkozata-, vagy helyszíni ellenőrzés alapján megállapításra kerül, hogy kertészeti tevékenységet végez.

Induló vállalkozás 5 millió forintot meghaladó támogatási igényű beruházásra támogatási kérelmet nem nyújthat be.

A beruházást legkésőbb 2014. december 31-ig kell megvalósítani.

A 2013. évi kertészeti géptámogatás igénybevétele esetén az első kifizetési kérelmet – amelyben a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával el kell számolni – a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül-, az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósítását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

Kertészeti traktorok esetében kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatóak, amelyek teljesítménye legfeljebb 75 kW.
 

A pályázat benyújtása

A kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás iránti kérelmet 2013. augusztus 15-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-ig lehet benyújtani.

A  támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az  egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az  elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig lehet benyújtani.

A támogatásról bővebben ITT! olvashat, vagy az alábbi linken:
http://kozlony.magyarorszag.hu/
 

Kategória: Hirek