Tisztelt PARTNERÜNK!

Újra a hagyományos időpontban!
2014. szeptember 10–13.
 
Újra szeptemberben a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok
Immár 29. alkalommal a nyitja meg kapuit a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok. A házigazda Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. ebben az évben a már megszokott időpontban, vagyis szeptember 10–13. várja nagy szeretettel az érdeklődőket Bábolnára.

Cégünk, az INTERAT ZRT. is részt vesz a kiállításon az A11-es standon.

Ezúton meghívjuk Önt kiállítási standunkra és lehetőséget biztosítunk az INGYENES belépésre is!

Önnek mindösszesen annyit kell tennie, hogy:

  • IDE! kattint és pontosan kitölti a REGISZTRÁCIÓS LAPOT!
  • Ezt követően egy válasz e-mailben ingyenes belépésre jogosító meghívót kap.
  • Azt ki kell nyomtatnia és magával hozni Bábolnára.

A meghívó felmutatásával a partner díjmentesen léphet be a kiállítás területére.

Várjuk szeretettel!


 A kiállításról bővebben:

Bábol­nai Nem­zet­közi Gaz­da­na­pok 2014 –  több, mint kiállítás….

Újra megrendezésre kerül a Bábolnai Gazdanapok, amely 2014. szeptember 10. és 13. között várja a gazdákat vagy az állattartás és növénytermesztés iránt érdeklődőket.
 

A közel 22.000 m2-es kiállítási területen mintegy 170 kiállító mutatkozik be. A mezőgazdasági kiállítás szakmai programjai mellett remek szórakoztató programok gondoskodnak a hangulatról. Lenyűgöző méretű és modern technikájú monstrum mezőgazdasági gépek lesznek kiállítva. A látogatók elleshetnek különféle termesztési és állattartási praktikumokat és megismerkedhetnek a legújabb típusú eszközökkel és berendezésekkel.
Lesznek hagyományőrző lovas és íjászprogramok és lovas bemutatók, szántóföldi gépbemutatók, pusztaötös bemutató, kovácsműhely és állatsimogató. A Bábolnai Ménes szépsége lenyűgöz minden látogatót.
 

Kiállítási programok:

MEGOSZ Hazai Mező­gép­gyár­tók Fóruma
2014. szep­tem­ber 12. péntek, 10.00 – 12.00
Bábolna Ötös­fo­gat Étterem

Cseh mező­gép­ipar jel­lemzői — Dusan Bendza cseh ZeT főtit­kára
A hazai mező­gép­ipar jel­lemzői — Bel­lon Erika 7Sigma Kft.
„Legyél Te is mező­gé­pész” – a MEGFOSZ szak­mai tobor­zója — Medina Vik­tor MEGFOSZ igaz­gató
„A jövő emlé­kei a hazai mező­gép­gyár­tás­ban” — GÉPMAX szer­kesztő­ség  Far­kas Imre

GAZDA FÓRUM — Nem­zeti Agrár­gaz­da­sági Kamara
Szep­tem­ber 12. pén­tek, 14.00–17.00
Hely­szín: Sza­páry Kas­tély Kamara terem

Uniós pályá­zati lehető­sé­gek 2014–2020 — Papp Ger­gely szak­mai főigaz­gató helyettes

Kama­rai szol­gál­ta­tá­sok — Dr. Balogh Zol­tán Komárom-Esztergom megyei elnök

A Nem­zeti Agrár­gaz­da­sági Kamara aktu­á­lis fel­ada­tai, Kér­dé­sek, vála­szok — Győr­ffy Balázs, a Nem­zeti Agrár­gaz­da­sági Kamara elnöke

GOSZ Agrár Szak­mai Konferencia
Szep­tem­ber 11. csü­tör­tök, 10.00–14.00
Hely­szín: Szín­ház­te­rem (Ménes udvarban)

10.00-10.15 Megnyitó Vancs­ura József elnök GOSZ
10.15-11.00 Agrár hely­zet­ér­té­ke­lés — támogatások Czer­ván György állam­tit­kár FM           
11.00-11.40 Agrár­fi­nan­szí­ro­zás– agrárpénzügyek Takács Zol­tán érté­ke­sí­tési vezető Buda­pest Bank
11.40-12.30 I. panel: Növény­ter­mesz­tés, növény­vé­de­lem aktualitásai
Jor­dán László elnök­he­lyet­tes NEBIH
Lukács József elnök­he­lyet­tes NEBIH
Pel­czé­der Tibor szakértő Alpha-Vet Kft.
Sán­dorfy And­rás mar­ke­ting vezető DOW Agro Sciencies
Krasz­nai Gábor agro­di­ví­zió vezető BASF
12.30-13.10 II. panel: Gabo­na­pi­aci kilá­tá­sok 2014/15-re
Baloghné Kiss Ágota üzletág­ve­zető SGS
Bidló Gábor igaz­gató Sikér Zrt.
Kócza Zsolt elnök Car­gill Zrt.
Otrok György üzletág­ve­zető IKR Agrár Kft.
Ele­kes Balázs cég­ve­zető Gold­kern Kft.

Szán­tó­földi gépbemutató

Szep­tem­ber 10. szerda
12.00-13.00 IKR
13.00-14.00 Invest
14.00-15.00 Axiál
15.00-16.00            Agrotec

Bábolna az agrár­tár­sa­da­lom hagyo­má­nyos talál­ko­zó­he­lye ön sem hiá­nyoz­hat!

Bábolnai Gazdanapok belépőjegy ára:
1000 Ft/ fő
18 év alatt, diá­kok­nak és bábol­nai lak­cím­kár­tyá­val rendelkezők­nek ingyenes

 

Üdvözlettel: INTERAT ZRT.

Kategória: Hirek