Szőlő- és gyümölcsösgazdáknak gázolaj támogatás igényelhető!

A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz a támogatási kérelmet május 31-ig lehet benyújtani a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához!

A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatási kérelmet május 31-ig lehet benyújtani a mezőgazdasági termelő lakhelye/székhelye szerint illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához.

Az ehhez kapcsolódó 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet értelmében a támogatás mértéke a szőlő- és gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a 97 liter/hektár mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de legfeljebb 100 liter/hektár/év mennyisége után literenként 70 Ft.

A támogatást az a mezőgazdasági termelő igényelheti, aki

– legalább 0,5 ha területű ültetvényen szőlő- vagy gyümölcstermesztést folytat

-a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját névre szóló számlával rendelkezik,

-akinek a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007 (XII. 15) Korm. rendelet szerint keletkezett, a tárgyév egészére vonatkozó teljes adó-visszatérítési igényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (korábban Vám- és Pénzügyőrség) kiutalta;

-nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági „de minimis” (az Európai Bizottság 2007. december 20-i 1535/2007/EK) rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;

– nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással vagy adók módjára behajtható köztartozással, nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása, nem áll csőd-, vagy felszámolási-végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A támogatást évente egyszer, a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell kérelmezni. Így 2011-ben is május 31-ig lehet benyújtani az MgSzH Központja által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett formanyomtatványon,

ami a következő linken érhető el:

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/46_2008_fmv_rendelet_melleklet.html

A kérelmet postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a mezőgazdasági termelő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához. A termelőnek a kérelemhez csatolnia kell a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről a tárgyévben kiállított, saját nevére szóló eredeti számlákat és azok egy másolati példányát, valamint az előzőekben említett FVM rendelet 3. § b) pontja szerinti adó-visszatérítés teljesítésének igazolását.

 Forrás: (Agrárkamara)

 

Kategória: Hirek